Förstudie för ett levande Folkets Hus i Jokkmokk

Projektet är en förstudie.

Folkets Hus vill kartlägga behovet av Folkets Hus Fjället som en mötesplats för förenings- och kulturlivet i kommunen.

vi ska under projekttiden starta en process med arbetsgrupper som formar modeller för framtida innehåll och verksamhet i huset.

utifrån detta ska förstudien sedan ge förslag på åtgärder i huset och arbeta fram förslag på finansiering.

Leader Polaris 2020 och  jordbruksverket står för finansieringen av denna förstudie.